Saturday, 24/08/2019 - 15:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDTNT Thanh Sơn

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 NĂM HỌC 2018 - 2019

( Thực hiện từ tuần 09 ngày 22/ 10 / 2018  )

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN

 

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

 

 

TRƯỜNG PT DTNT THCS HUYỆN THANH SƠN

 

( Thực hiện từ tuần 09 ngày 22/ 10 / 2018 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

Nghỉ xép

 

 

HAI

 

 

1

Chào cờ

 

2

Sinh - Hường

GDCD - Ngân

Toán - Khoa

Toán - Thanh

Địa - Bình

Sinh - T.Yến

Văn - Lê

Địa - Chung

Anh - N.Yến

Tin - Chang

Văn - Thúy

Toán - L.Hương

3

Toán - Khoa

Anh - T.Hương

Địa - Chung

Sử - Thủy

Sinh - T.Yến

Văn - B.Kiên

Hóa - Huyền

Toán - Đ.Thành

Sinh - Hường

Tin - Chang

Toán - L.Hương

Văn - Thúy

4

Địa - Chung

Toán - Khoa

TD - K.Hiền

Địa - Bình

Văn - B.Kiên

Toán - Thanh

Sử - V.Phương

Hóa - Huyền

Toán - Đ.Thành

Văn - Thúy

Tin - Chang

GDCD - Ngân

5

TD - K.Hiền

Sinh - Hường

Anh - T.Hương

Sinh - T.Yến

Toán - Thanh

MT - C. Vân

Toán - Đ.Thành

Anh - N.Yến

Hóa - Huyền

Toán - L.Hương

Tin - Chang

TD - X.Thành

 

 

BA

 

 

1

Tin - C.Kiên

CN - Huyền

Toán - Khoa

Văn - Bình

Toán - Thanh

CN - Quyền

Sinh - Hường

Toán - Đ.Thành

Văn - Lê

GDCD - Ngân

Địa - Chung

Toán - L.Hương

 

Chang ; Thúy

Thủy; T Yến; B.Kiên

V.Phương ; Lan

 

2

Tin - C.Kiên

Toán - Khoa

Sinh - Hường

Toán - Thanh

GDCD - Ngân

Địa - Bình

Toán - Đ.Thành

Văn - Lê

Lí - Bảo

Địa - Chung

Toán - L.Hương

Hóa - Nguyệt

3

Văn - P.Hương

Tin - C.Kiên

GDCD - Ngân

Địa - Bình

CN - Quyền

Toán - Thanh

Văn - Lê

Lí - Bảo

Toán - Nụ

Toán - L.Hương

CN - Nguyệt

Địa - Chung

4

Toán - Khoa

Tin - C.Kiên

Nhạc - Tố Hương

Anh - M. Hương

TD - K.Hiền

GDCD - Ngân

Lí - Bảo

Hóa - Huyền

Anh - N.Yến

CN - Nguyệt

Anh - T.Hương

MT - C. Vân

5

 

 

 

MT - C. Vân

Nhạc - Tố Hương

TD - K.Hiền

MT - Đồng

Anh - N.Yến

Hóa - Huyền

TD - Hội

TD - X.Thành

CN - Nguyệt

 

 

 

 

1

Toán - Khoa

MT - C. Vân

Anh - T.Hương

Tin - Chang

Anh - M. Hương

Toán - Thanh

Hóa - Huyền

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

MT - Đồng

Lí - Lan

Toán - L.Hương

 

K. Hiền

Tố Hương

Hường; C.Kiên

 

2

MT - C. Vân

Toán - Khoa

CN - Huyền

Tin - Chang

Sinh - T.Yến

Anh - M. Hương

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

CN - Quyền

Lí - Lan

Toán - L.Hương

TD - X.Thành

3

CN - Huyền

Anh - T.Hương

Toán - Khoa

Anh - M. Hương

Toán - Thanh

Lí - Bảo

Toán - Đ.Thành

CN - Quyền

TD - X.Thành

Toán - L.Hương

Hóa - Nguyệt

Anh - N.Yến

4

Anh - My

Văn - P.Hương

Văn - Vân

Toán - Thanh

Lí - Bảo

Tin - Chang

TD - X.Thành

Văn - Lê

Địa - Chung

Hóa - Nguyệt

Văn - Thắng

Sinh - T.Yến

5

GDCD - Ngân

Địa - Chung

MT - C. Vân

Lí - Bảo

Văn - B.Kiên

Tin - Chang

CN - Quyền

TD - X.Thành

Sử - V.Phương

Văn - Thúy

Sinh - T.Yến

Sử - Thủy

 

 

NĂM

 

 

1

Văn - P.Hương

Nhạc - Tố Hương

Văn - Vân

Sử - Thủy

Anh - M. Hương

Văn - B.Kiên

Địa - Chung

Văn - Lê

Sử - V.Phương

Văn - Thúy

Anh - T.Hương

Anh - N.Yến

 

Bình; Vân; C.Vân

X.Thành; Đồng

 

 

2

Sử - V.Phương

Anh - T.Hương

Tin - Chang

Nhạc - Tố Hương

TD - K.Hiền

Anh - M. Hương

GDCD - Ngân

Văn - Lê

Anh - N.Yến

TD - Hội

Văn - Thúy

Địa - Chung

3

Anh - T.Hương

Văn - P.Hương

Tin - Chang

TD - K.Hiền

Sử - Thủy

Nhạc - Tố Hương

Anh - N.Yến

Sử - V.Phương

Văn - Lê

Anh - M. Hương

GDCD - Ngân

Văn - Thúy

4

Toán - Khoa

TD - K.Hiền

CN - Huyền

Anh - M. Hương

Toán - Thanh

Sử - Thủy

Sử - V.Phương

Toán - Đ.Thành

Tin - C.Kiên

Sinh - T.Yến

Địa - Chung

Lí - Lan

5

 

 

 

 

 

 

Toán - Đ.Thành

GDCD - Ngân

Tin - C.Kiên

Địa - Chung

Sử - Thủy

Sinh - T.Yến

 

 

SÁU

 

 

1

Lí - Lan

Sinh - Hường

Anh - T.Hương

Sinh - T.Yến

Văn - B.Kiên

Anh - M. Hương

Văn - Lê

Tin - C.Kiên

Toán - Nụ

Sử - V.Phương

MT - Đồng

Văn - Thúy

 

P.Hương; Thanh

Đ.Thành; L.Hương

 

 

2

CN - Huyền

Lí - Lan

TD - K.Hiền

Toán - Thanh

Văn - B.Kiên

Địa - Bình

Văn - Lê

Tin - C.Kiên

GDCD - Ngân

Anh - M. Hương

Văn - Thúy

Hóa - Nguyệt

3

Sinh - Hường

Toán - Khoa

Lí - Lan

Văn - Bình

MT - C. Vân

TD - K.Hiền

TD - X.Thành

Nhạc - Tố Hương

Văn - Lê

Hóa - Nguyệt

Văn - Thúy

Tin - Chang

4

Anh - T.Hương

CN - Huyền

Toán - Khoa

GDCD - Ngân

Anh - M. Hương

Toán - Thanh

Anh - N.Yến

Sinh - Hường

Văn - Lê

Sinh - T.Yến

Hóa - Nguyệt

Tin - Chang

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

1

Văn - P.Hương

Sử - Thủy

Sử - V.Phương

Văn - Bình

Tin - Chang

Sinh - T.Yến

Sinh - Hường

MT - Đồng

Nhạc - Tố Hương

Văn - Thúy

Toán - L.Hương

Lí - Lan

M.Hương; N.Yến; Hội;

Khoa; Chung; Bảo

T.Hương Huyền; Ngân

Nguyệt; Quyền ; Lê

 

2

Văn - P.Hương

TD - K.Hiền

Sinh - Hường

Văn - Bình

Tin - Chang

Sử - Thủy

Nhạc - Tố Hương

TD - X.Thành

MT - Đồng

Văn - Thúy

Sinh - T.Yến

Toán - L.Hương

3

TD - K.Hiền

Văn - P.Hương

Văn - Vân

CN - Quyền

Sử - Thủy

Văn - B.Kiên

Tin - C.Kiên

Sinh - Hường

TD - X.Thành

Toán - L.Hương

Lí - Lan

Văn - Thúy

4

Nhạc - Tố Hương

Văn - P.Hương

Văn - Vân

TD - K.Hiền

Địa - Bình

Văn - B.Kiên

Tin - C.Kiên

Sử - V.Phương

Sinh - Hường

Lí - Lan

TD - X.Thành

Văn - Thúy

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý

* Sáng thứ 3: Tiết 1- 3 : Sinh hoạt tổ Ngoại ngữ - Văn thể.

 

 

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

* Sáng thứ 4: Từ tiết 1 - 3 Sinh hoạt tổ Văn - Sử - Địa

 

 

 

Hiệu trưởng

a

 

 

 

* Sáng thứ 5: Từ tiết 1 - 3 Sinh hoạt tổ Toán - Lí - Hóa

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 120
Tháng 08 : 208
Năm 2019 : 4.803