Saturday, 24/08/2019 - 15:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDTNT Thanh Sơn

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12

TKB tuần 12 thực hiện từ ngày 12 tháng 11 năm 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

 

 

HAI

 

 

1

Chào cờ

2

Địa - Chung

MT - C. Vân

Anh - T.Hương

Sinh - T.Yến

Sử - Thủy

Văn - B.Kiên

3

Toán - Khoa

Anh - T.Hương

Địa - Chung

Nhạc - Tố Hương

Văn - B.Kiên

GDCD - Ngân

4

Sinh - Hường

Toán - Khoa

GDCD - Ngân

Sử - Thủy

TD - K.Hiền

Toán - Lan

5

Anh - T.Hương

Sử - Thủy

Toán - Khoa

TD - K.Hiền

Sinh - T.Yến

Địa - Chung

 

 

BA

 

 

1

Tin - C.Kiên

Văn - P.Hương

Sinh - Hường

Toán - Quyền

Địa - Chung

Lí - Bảo

2

Tin - C.Kiên

Toán - Khoa

Văn - Vân

Văn - Bình

Toán - Quyền

Địa - Chung

3

Văn - P.Hương

Tin - C.Kiên

CN - Huyền

CN - Quyền

Anh - M. Hương

Nhạc - Tố Hương

4

Nhạc - Tố Hương

Tin - C.Kiên

TD - K.Hiền

Anh - M. Hương

CN - Quyền

MT - C. Vân

5

 

 

 

MT - C. Vân

Nhạc - Tố Hương

Anh - M. Hương

 

 

 

 

1

CN - Huyền

Anh - T.Hương

Toán - Khoa

Tin - Chang

Toán - Quyền

Anh - M. Hương

2

Anh - My

Toán - Khoa

CN - Huyền

Tin - Chang

MT - C. Vân

Toán - Lan

3

Toán - Khoa

CN - Huyền

Anh - T.Hương

Địa - Chung

Anh - M. Hương

Sinh - T.Yến

4

GDCD - Ngân

Văn - P.Hương

Văn - Vân

Lí - Bảo

Văn - B.Kiên

Tin - Chang

5

MT - C. Vân

GDCD - Ngân

Sử - B.Kiên

Toán - Quyền

Lí - Bảo

Tin - Chang

 

 

NĂM

 

 

1

Văn - P.Hương

Anh - T.Hương

Nhạc - Tố Hương

Anh - M. Hương

TD - K.Hiền

Văn - B.Kiên

2

Anh - T.Hương

Nhạc - Tố Hương

Tin - Chang

TD - K.Hiền

Anh - M. Hương

Sử - B.Kiên

3

Toán - Khoa

CN - Huyền

Tin - Chang

Toán - Quyền

Sử - Thủy

TD - K.Hiền

4

Sử - B.Kiên

TD - K.Hiền

Toán - Khoa

Địa - Chung

Toán - Quyền

Toán - Lan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

1

Toán - Khoa

Địa - Chung

Lí - Bảo

GDCD - Ngân

Văn - B.Kiên

Sinh - T.Yến

2

Lí - Bảo

Toán - Khoa

Toán - Khoa

Anh - M. Hương

Văn - B.Kiên

TD - K.Hiền

3

TD - K.Hiền

Lí - Bảo

MT - C. Vân

Văn - Bình

GDCD - Ngân

Toán - Lan

4

CN - Huyền

Sinh - Hường

Anh - T.Hương

Sinh - T.Yến

Địa - Chung

Anh - M. Hương

 

 

BẢY

 

 

1

Văn - P.Hương

Sinh - Hường

Văn - Vân

Văn - Bình

Toán - Quyền

Sử - B.Kiên

2

Văn - P.Hương

TD - K.Hiền

Văn - Vân

Văn - Bình

Sinh - T.Yến

CN - Quyền

3

Sinh - Hường

Văn - P.Hương

TD - K.Hiền

Toán - Quyền

Tin - Chang

Văn - B.Kiên

4

TD - K.Hiền

Văn - P.Hương

Sinh - Hường

Sử - Thủy

Tin - Chang

Văn - B.Kiên

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

THỨ

TIẾT

8A

8B

8C

9A

9B

9C

 

 

HAI

 

 

1

Chào cờ

2

Văn - Lê

Sinh - Hường

Hóa - Huyền

Tin - Chang

Toán - Khoa

Toán - Đ.Thành

3

Toán - Đ.Thành

Sử - Thủy

Anh - N.Yến

Tin - Chang

Văn - Bình

Văn - Vân

4

TD - X.Thành

Địa - Chung

Toán - Đ.Thành

Toán - Nụ

Tin - Chang

Anh - N.Yến

5

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

Sinh - Hường

Văn - Bình

Tin - Chang

Lí - Lan

 

 

BA

 

 

1

Văn - Lê

Hóa - Huyền

Toán - Đ.Thành

Văn - Bình

Toán - Khoa

Văn - Vân

2

Sinh - Hường

Văn - Lê

Lí - Bảo

Toán - Nụ

Hóa - Nguyệt

Toán - Đ.Thành

3

Lí - Bảo

Toán - Đ.Thành

Văn - Lê

TD - Hội

Văn - Bình

Hóa - Nguyệt

4

Toán - Đ.Thành

Sinh - Hường

Hóa - Huyền

Địa - Chung

MT - Đồng

CN - Nguyệt

5

MT - Đồng

Lí - Bảo

Anh - N.Yến

CN - Nguyệt

Anh - T.Hương

TD - X.Thành

 

 

 

 

1

Toán - Đ.Thành

MT - Đồng

Anh - N.Yến

Toán - Nụ

Lí - Lan

Sinh - T.Yến

2

CN - Quyền

Anh - N.Yến

TD - X.Thành

MT - Đồng

CN - Nguyệt

MT - C. Vân

3

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

CN - Quyền

Lí - Lan

TD - X.Thành

Hóa - Nguyệt

4

Sử - Thủy

Văn - Lê

Địa - Chung

Hóa - Nguyệt

Văn - Bình

Toán - Đ.Thành

5

Hóa - Huyền

TD - X.Thành

Toán - Đ.Thành

Văn - Bình

Địa - Chung

Văn - Vân

 

 

NĂM

 

1

Anh - N.Yến

Văn - Lê

GDCD - Ngân

Toán - Nụ

Địa - Chung

Sử - Thủy

2

Địa - Chung

Văn - Lê

Sử - Thủy

TD - Hội

GDCD - Ngân

Anh - N.Yến

3

GDCD - Ngân

Anh - N.Yến

Văn - Lê

Anh - M. Hương

Anh - T.Hương

Sinh - T.Yến

4

Nhạc - Tố Hương

Hóa - Huyền

Tin - C.Kiên

Sử - Thủy

Sinh - T.Yến

Toán - Đ.Thành

 

5

Hóa - Huyền

GDCD - Ngân

Tin - C.Kiên

Sinh - T.Yến

Toán - Khoa

Địa - Chung

 

 

SÁU

 

1

Sử - Thủy

Tin - C.Kiên

Văn - Lê

Anh - M. Hương

Văn - Bình

TD - X.Thành

2

Toán - Đ.Thành

Tin - C.Kiên

Văn - Lê

GDCD - Ngân

Văn - Bình

Địa - Chung

3

Văn - Lê

Toán - Đ.Thành

TD - X.Thành

Địa - Chung

Hóa - Nguyệt

Tin - Chang

4

Văn - Lê

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

Hóa - Nguyệt

Toán - Khoa

Tin - Chang

 

 

BẢY

 

 

1

Tin - C.Kiên

Sử - Thủy

Nhạc - Tố Hương

Sinh - T.Yến

Sinh - T.Yến

Lí - Lan

2

Tin - C.Kiên

TD - X.Thành

Sinh - Hường

Lí - Lan

Sử - Thủy

GDCD - Ngân

3

TD - X.Thành

Nhạc - Tố Hương

MT - Đồng

Văn - Bình

Lí - Lan

Văn - Vân

4

Sinh - Hường

CN - Quyền

Sử - Thủy

Văn - Bình

TD - X.Thành

Văn - Vân

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 120
Tháng 08 : 208
Năm 2019 : 4.803