Saturday, 24/08/2019 - 15:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDTNT Thanh Sơn

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3

PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN

 

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

 

TRƯỜNG PT DTNT THCS HUYỆN THANH SƠN

 

( Thực hiện từ tuần 03 ngày 10/ 09 / 2018 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

 

1

 

 

2

Toán - Khoa

Anh - T.Hương

Sinh - Hường

Toán - Thanh

Văn - B.Kiên

Sử - Thủy

Hóa - Huyền

Toán - Đ.Thành

Anh - N.Yến

Tin - Chang

Văn - Thúy

Toán - L.Hương

HAI

3

CN - Huyền

Sinh - Hường

Anh - T.Hương

Sinh - T.Yến

Toán - Thanh

Văn - B.Kiên

Toán - Đ.Thành

Văn - Lê

Địa - Chung

Tin - Chang

Toán - L.Hương

Văn - Thúy

 

4

MT - C. Vân

Sử - Thủy

Toán - Khoa

TD - K.Hiền

Sinh - T.Yến

Toán - Thanh

GDCD - Ngân

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

Văn - Thúy

Tin - Chang

TD - X.Thành

 

5

Sinh - Hường

Toán - Khoa

Nhạc - Tố Hương

MT - C. Vân

Địa - Bình

Sinh - T.Yến

Địa - Chung

Sử - V.Phương

GDCD - Ngân

Toán - L.Hương

Tin - Chang

Sử - Thủy

 

1

Tin - C.Kiên

Toán - Khoa

Văn - Vân

Lí - Bảo

Địa - Bình

Toán - Thanh

Toán - Đ.Thành

Văn - Lê

Sinh - Hường

Toán - L.Hương

Địa - Chung

GDCD - Ngân

 

2

Tin - C.Kiên

Văn - P.Hương

Toán - Khoa

Văn - Bình

Toán - Thanh

CN - Quyền

Văn - Lê

Toán - Đ.Thành

Lí - Bảo

GDCD - Ngân

Toán - L.Hương

Địa - Chung

BA

3

Văn - P.Hương

Tin - C.Kiên

Địa - Chung

Toán - Thanh

GDCD - Ngân

TD - K.Hiền

CN - Quyền

Sinh - Hường

Văn - Lê

TD - Hội

MT - Đồng

Toán - L.Hương

 

4

Toán - Khoa

Tin - C.Kiên

Sinh - Hường

GDCD - Ngân

TD - K.Hiền

Anh - M. Hương

Lí - Bảo

Hóa - Huyền

CN - Quyền

Địa - Chung

CN - Nguyệt

TD - X.Thành

 

5

 

 

 

CN - Quyền

Anh - M. Hương

MT - C. Vân

Hóa - Huyền

Lí - Bảo

Nhạc - Tố Hương

MT - Đồng

Anh - T.Hương

CN - Nguyệt

 

1

Toán - Khoa

Lí - Lan

CN - Huyền

Tin - Chang

Toán - Thanh

Anh - M. Hương

Toán - Đ.Thành

CN - Quyền

Anh - N.Yến

Toán - L.Hương

TD - X.Thành

Sinh - T.Yến

 

2

CN - Huyền

Toán - Khoa

Lí - Lan

Tin - Chang

Anh - M. Hương

Toán - Thanh

Anh - N.Yến

Toán - Đ.Thành

TD - X.Thành

Sinh - T.Yến

Hóa - Nguyệt

MT - C. Vân

3

Anh - My

CN - Huyền

Toán - Khoa

Anh - M. Hương

Sinh - T.Yến

Lí - Bảo

TD - X.Thành

Anh - N.Yến

Toán - Nụ

Hóa - Nguyệt

Toán - L.Hương

Văn - Thúy

 

4

GDCD - Ngân

Văn - P.Hương

Sử - V.Phương

Toán - Thanh

CN - Quyền

Tin - Chang

Văn - Lê

TD - X.Thành

MT - Đồng

Địa - Chung

Văn - Thắng

Toán - L.Hương

 

5

Địa - Chung

GDCD - Ngân

Văn - Vân

Địa - Bình

Lí - Bảo

Tin - Chang

MT - Đồng

Sử - V.Phương

CN - Quyền

Văn - Thúy

Sử - Thủy

Hóa - Nguyệt

 

1

Văn - P.Hương

TD - K.Hiền

Anh - T.Hương

Anh - M. Hương

Văn - B.Kiên

Sử - Thủy

Anh - N.Yến

GDCD - Ngân

Văn - Lê

TD - Hội

Văn - Thúy

Địa - Chung

 

2

TD - K.Hiền

Anh - T.Hương

Tin - Chang

Sử - Thủy

Anh - M. Hương

Văn - B.Kiên

Nhạc - Tố Hương

Văn - Lê

Sử - V.Phương

Văn - Thúy

GDCD - Ngân

Anh - N.Yến

NĂM

3

Sử - V.Phương

Địa - Chung

Tin - Chang

Sinh - T.Yến

Sử - Thủy

TD - K.Hiền

CN - Quyền

Văn - Lê

Toán - Đ.Thành

Anh - M. Hương

Anh - T.Hương

Văn - Thúy

 

4

Anh - T.Hương

CN - Huyền

TD - K.Hiền

Nhạc - Tố Hương

Tin - Chang

Sinh - T.Yến

Sinh - Hường

Toán - Đ.Thành

Anh - N.Yến

Lí - Lan

Hóa - Nguyệt

Toán - L.Hương

 

5

 

 

 

CN - Quyền

Tin - Chang

Nhạc - Tố Hương

Sử - V.Phương

Sinh - Hường

Hóa - Huyền

CN - Nguyệt

Sinh - T.Yến

Lí - Lan

 

1

Toán - Khoa

TD - K.Hiền

Anh - T.Hương

Văn - Bình

Văn - B.Kiên

Anh - M. Hương

Tin - C.Kiên

Địa - Chung

Văn - Lê

Sử - V.Phương

Lí - Lan

Anh - N.Yến

 

2

Lí - Lan

Nhạc - Tố Hương

GDCD - Ngân

TD - K.Hiền

Văn - B.Kiên

Địa - Bình

Tin - C.Kiên

TD - X.Thành

Văn - Lê

Anh - M. Hương

Địa - Chung

Hóa - Nguyệt

SÁU

3

Sinh - Hường

Anh - T.Hương

Toán - Khoa

Địa - Bình

Sử - Thủy

CN - Quyền

Anh - N.Yến

Hóa - Huyền

Toán - Nụ

Sinh - T.Yến

Văn - Thúy

Tin - Chang

 

4

Anh - T.Hương

Toán - Khoa

CN - Huyền

Anh - M. Hương

CN - Quyền

GDCD - Ngân

Văn - Lê

Anh - N.Yến

Sinh - Hường

Hóa - Nguyệt

Văn - Thúy

Tin - Chang

 

5

 

 

 

 

 

 

Văn - Lê

CN - Quyền

Hóa - Huyền

 

 

 

 

1

Văn - P.Hương

Sinh - Hường

MT - C. Vân

Văn - Bình

TD - K.Hiền

Toán - Thanh

Toán - Đ.Thành

Nhạc - Tố Hương

Tin - C.Kiên

Văn - Thúy

Sinh - T.Yến

Lí - Lan

 

2

Văn - P.Hương

MT - C. Vân

TD - K.Hiền

Văn - Bình

Nhạc - Tố Hương

Văn - B.Kiên

Sinh - Hường

MT - Đồng

Tin - C.Kiên

Văn - Thúy

TD - X.Thành

Sinh - T.Yến

BẢY

3

TD - K.Hiền

Văn - P.Hương

Văn - Vân

Toán - Thanh

MT - C. Vân

Văn - B.Kiên

Sử - V.Phương

Tin - C.Kiên

TD - X.Thành

Toán - L.Hương

Lí - Lan

Văn - Thúy

 

4

Nhạc - Tố Hương

Văn - P.Hương

Văn - Vân

Sử - Thủy

Toán - Thanh

Địa - Bình

TD - X.Thành

Tin - C.Kiên

Sử - V.Phương

Lí - Lan

Toán - L.Hương

Văn - Thúy

 

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 120
Tháng 08 : 208
Năm 2019 : 4.803