Hội thi “Rung chuông vàng” được tổ chức tại trường PT DTNT THCS huyện Thanh Sơn